عشق و دل

عشق و دل

دلم ز عشق تبرا نمی‌تواند کرد                               صبوری از رخ زیبا نمی‌تواند کرد

غم از درون دل من برون نمی‌آید                  که ترک مسکن و ماوی نمی‌تواند کرد

بروی خوب مرا دیده روشنست ولی                       به هیچ وجه مهیا نمی‌تواند کرد

برفت دوش خیالش ز چشم من چه کند                    مقام بر لب دریا نمی‌تواند کرد

به صبر کام توان یافتن ولیک چه سود               چو صبر در دل ما جا نمی‌تواند کرد

عبید گه گهی از بهر مصلحت می گفت               که توبه می کند اما نمی‌تواند کرد

عبید زاكاني


نظرات:متن امنیتی

گزارش تخلف
بعدی